• 11.11. Návštěva sboru v Nieborech v 9:00h
 • 18.11. Den pokání, bohoslužby v 10:30h, pol., se zpovědí
 • 25.11. Neděle věčnosti, bohoslužby v 10:30h, čes.
 • Program bohoslužeb

Přivítání

Vítejte, jsme rádi, že jste navštívili naše sborové stránky, jež jsou pokusem vypovědět alespoň částečně o působení Pána Ježíše Krista a Jeho slova v našich končinách. Doufáme, že zde naleznete to, co potřebujete. 

Kdo jsme.

Jsme společenstvím věřících v Ježíše Krista, kde se zvěstuje evangelium a vysluhují svátosti. Pomocí modlitby a zvěstování Božího slova chceme 
- získávat učedníky 
- pomáhat potřebným
- vzájemně si v lásce sloužit
- a vším uctívat trojjediného Boha.

Základem učení církve je Bible, to je inspirované a bezchybné Boží slovo. Církev se hlásí k odkazu Augsburského vyznání z r. 1530, jakož i k dalším symbolickým knihám tohoto vyznání, které tvoří výraz historické a duchovní souvislosti s učením Dr. Martina Luthera.

 

Naše vize:

 • Naplňovat Ježíšovo velké vyslání z Mt 28:19-20. 
 • Získávat učedníky
 • Zakládat domácí skupinky budování víry
 • pěstovat sborovou diakonii
 • podporovat křesťanské rodiny 
 • vychovávat služebníky pro práci na Boží vinici
 • organizovat letní tábory pro děti z obce a okolí
 • dostavět sborový dům.