• 21.10. 21. neděle po Trojici svaté, bohoslužby v 10:30h, CZ, se zpovědí
  • 28.10. Památka reformace, bohoslužby v 10:30h, wspól.
  • 4.11. Památka zemřelých, bohoslužby v 8:30h, pol.
  • Program bohoslužeb

Skupinka žen

Setkání

každé 2. Pondělí na faře od 17.00 hod.

Vedoucí – Zuzana Karfusová a Marta Czyžová

20.5.2009 | Odkaz na tento článek (permalink) | Komentáře