• 21.10. 21. neděle po Trojici svaté, bohoslužby v 10:30h, CZ, se zpovědí
  • 28.10. Památka reformace, bohoslužby v 10:30h, wspól.
  • 4.11. Památka zemřelých, bohoslužby v 8:30h, pol.
  • Program bohoslužeb

Misijní služba v Jižní Africe

       „Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme.“ Ef. 3,20

       Sen se stal skutečností! Bůh vyslyšel mé modlitby a opravdu učinil více, než jsem si představovala. Před necelými čtyřmi lety si mě Bůh povolal do misijní služby v zahraničí. V té době jsem neměla žádnou představu o tom, co to skutečně znamená být misionářkou v daleké zemi v dnešním moderním světě, kromě misijních příběhů, které jsem vyučovala v nedělní škole.

       Bůh mně vedl krok za krokem. Přivedl mi do cesty lidi, kteří mě seznámili s misijní organizací Operation Mobilization. Nejprve jsem vyrazila na pár kratších misijních výjezdů na Ukrajinu a do Velké Británie, a mé kroky skončily prozatím na dva roky v Jižní Africe.

       První měsíce jsem strávila v tréninkovém centru na okraji Pretorie. MDT nebo-li Mission Descipleship Training je dle mého názoru jeden z nejkomplexnějších a nejintenzivnějších misijních tréninků. Byli jsme připravováni duchovně, emocionálně, mentálně i fyzicky. Žili jsme v mezinárodní komunitě mezi cca 60 lidmi, ze 14 zemí, napříč kontinenty. Samotné soužití v této barevnosti bylo zajímavé a ne vždy jednoduché. Misii v praxi jsme zažili na různých výjezdech. Nejvíce se mi líbilo na venkově, kde jsme zažili opravdovou Afriku po všech stránkách. Každý den jsme byli obklopení hromadou místních dětí, pro které jsme připravovali různé programy. Pro vodu jsme chodili asi 2km, vařili si vše na ohni, setkali se s místními šamanskými obřady, s velikánskou pohostinností, a také s otevřenými srdci pro evangelium. Další výjezd byl do centra Pretorie, kde jsme pomáhali jedné místní církvi v práci s bezdomovci, prostitutkami a dětmi na ulici. Na poslední výjezd jsme vyrazili do muslimské čtvrti Pretorie. Tam jsme navštěvovali různé rodiny, seznamovali se s jejich vírou a svědčili o naší víře v Ježíše Krista. Celý trénink jsme slavnostně ukončili v lednu. Všichni jsme se rozjeli do různých koutů světa.

       Já zůstala v JARu, v Pretorii, jen jsem se přestěhovala do černošské chudinské městské čtvrti jménem Mamelodi. Už více než měsíc pracuji v AIDS  Hope centru. A jaký byl ten můj splněný sen? Když jsem přemýšlela o misijní službě, vždy byly mé modlitby a představy spojeny s vyučováním chudých dětí. Už během tréninku jsem mohla navštívit toto centrum, a musela jsem párkrát zatlačit slzy, když jsem si uvědomila, že právě o takovém místě jsem snila. Naše služba tady je různorodá. Pracujeme s dětmi i s dospělými, kteří jsou nakažení nebo nějakým způsobem postižení nemocí AIDS. Součástí naší služby je vyučování bible, evangelizace na střední škole, doučování dětí ze základních škol, různé tréninky pro dospělé, návštěva slumů a drogově závislých a mnoho dalšího.

       Naší vizí je: vidět obnovenou naději a důstojnost v životech lidí, skrze Krista, jako komplexní odpověď na HIV a AIDS pandemii v Jižní Africe. Tuto vizi chceme naplnit: motivováním a vyzbrojením církve a veřejnosti, aby se zapojili, byli příkladem, podporovali dobré životní volby, poskytovali praktickou pomoc v Mamelodi a sdíleli naději, která je v Ježíši Kristu. (citováno a přeloženo z angličtiny)

       Na závěr chci prosit o modlitby za jednotu a moudrost pro náš tým k řešení každodenních problémů, za dostatek lásky a trpělivosti při vyučování dětí, za vedení Duchem Svatým při různých rozhovorech.

       Pokud má někdo zájem o moje pravidelné modlitební dopisy, napište mi na mail: monika.turonova@om.org Na mém FB profilu můžete také najít pravidelné oficiální modlitební dopisy v angličtině.

S přáním Božího pokoje                                                                   Monika Turoňová

24.4.2015 | Odkaz na tento článek (permalink) | Komentáře