Misijní služba v AIDSHOPE - r.2015

21.12.2015
Milí přátelé,

zdravím z horké afriky a posílám nový zpravodaj se zážitky z posledních týdnů. Ať vám to je k povzbuzení. Prožijte radostné vánoce a pokojný rok 2016.

newsletter

 Monia


17.11.2015

 

Náměty k moblitbám za Moniu v Pretorii

 

 

DÍKY: 

  •   za Boží působení v životech dětí i v mém 
  •   za ochranu na cestách a všude 
  •   za trpělivost, lásku, moudrost pro děti při vyučování 
  •   za požehnaný čas dětského tábora a finanční prostředky k uskutečnění 
  •   za otevřené dveře ve zvláštní škole v Mamelodi k vyučování a sdílení evangelia 

 

PROSBY: 

  •   za zkouškové období pro studenty a děti ve školách 
  •   za déšť, je tady podobně sucho jako v Beskydech 
  •   za požehnaný čas vánoc, odpočinek a načerpání nových sil do nového školního roku 
  •   za náš tým, hodně lidiček končí svůj roční nebo delší závazek v centru, čekáme v lednu nové služebníky, modlete se prosím, za ty pravé lidi a také za moudrost, lásku a jednotu, jak pracovat v novém složení. 
  •   za moji budoucnost, jasné Boží vedení tam, kde mne Bůh chce mít po srpnu 2016

12.10.2015

        Další fotky z misijní služby v AIDS Hope - foto:)


21.9.2015

Nový newsletter z JARu č.4

Milí přátelé,

pevně věřím, že i v září slunce Boží dobroty ve vašich životech září.
Přináším nové i starší příběhy z misijní služby v AIDS Hope centru.

Dočtete se v nich o táborech pořádaných pro děti "Reading Camp" a pro mládež "Youth Camp" a spostu dalšího.

newsletter č.4/2015

Krátké svědectví:

Když jsem byla ve slumech nějaký ten týden zpátky, potkala jsem tam jednu paní, která mi řekla, že je HIV pozitivní. Viděla jsem v jejím životě hodně beznaděje a aby zapoměla, utíkala k alkoholu. Ale když jsme spoli mluvili, byla velice otevřená na informace o Bohu. Byla jsem v šoku, že nic moc nevěděla o Ježíši Kristu, tak jsem ji ve zkratce pověděla evangelii. Pak jsem se společně modlili a nejúžasnější bylo, že odevzdala život Ježíši, jupíííí, chvála Pánu:)

Buďte požehnaní!!!

Monia


11.8.2015

Modlitební konference v Praze - DÍKY!!

Milí přátelé,

chci vám velice poděkovat za vaše modlitby v průběhu modlitební konference v Praze.

Prožili jsme opravdu požehnaný čas. Bůh mně hodně vyučoval, byli jsme požehnaní mnoha svědectvími brášků a sestřiček, kteří slouží přímo obětem obchodu s lidmi. Některé informace a "čísla" mne šokovaly. Zmíním jen jedno číslo za všechny. Věděli jste, že 90% dívek a taky chlapců dělá prostituci nedobrovolně a jsou přinuceni? Jednu "scénu" jsme viděli na vlastní oči při jedné modlitební procházce Prahou. Modlili jsme se také o církve. Uvědomila jsem si, že moc nevíme, jak se k tomuto problému postavit a vlastně o něm minimálně víme. Bůh mi také položil na srdce, jak velice důležitá je prevence, než pak horko těžko dostávat lidi z rukou mafie. Na konci srpna bych se ráda  zúčastnila školeni "trafick wise", a pak bych ráda šla do místních škol a vyučovala, jak se vyhnout oklámáni a unesení do cizí země. Tady v Mamelodi jsou děti tak zranitelné a lehce manipulovatelné. Ale toto nebezpečí číhá i v naší zemi. Velice ráda bych s vámi sdílela více a tak doufám, že po návratu příští rok, budu mít možnost ;-)

Hledejte a prožívejte Boží přítomnost na každý den!!!

Monia


 

18.7.2015

VYHLAŠUJ SLOVO

Milí přátelé,

Před časem jsem vám psala o připravované modlitební konferenci v Praze, která začíná už zítra  a také o "akci" nazvané VYHLAŠUJ SLOVO. Chci moc poděkovat všem, kteří se rozhodli zapojit do modliteb. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého!!!

Zmiňovaná akce VYHLAŠUJ SLOVO proběhne ve středu 22.7. v 16h na Petříně. Ozvěte se mi, pokud byste se rádi zapojili nebo máte jakékoliv otázky.

Zůstavejte v Boží blízkosti!

Monia


5.7.2015  

Přidej se k modlitbám

Zdravím Vás přátelé a přímluvci ;-) 

Nemohu uvěřit, že čas tak letí.  Skoro za týden navštívím naši severní polokouli. Už jsem vám psala o modlitební konferenci v Praze, kde budu také prezentovat naši službu tady v AIDSHope centru. 

Je opravdu významné, že se toto setkání koná právě v Praze a právě v roce, kdy si připomínáme 600.výroči úmrtí Jana Husa, jednoho z nejvýznamnějších reformátorů naší země. Česká republika se dávno odklonila od biblických zásad, které hlásal Hus, ale přesto najdeme na různých místech naší země skupiny věrných následovníků Krista. Určitě si uvědomujeme, jak velkou moc má modlitba. Je to ta nejúčinnější zbraň v duchovním světě. 

Skupina 25 přímluvců z různých koutů světa se bude přimlouvat ve dnech 18.-25.7.2015 za Evropu, ČR, církev a velký problém, o kterém se moc nemluví - obchodování s lidmi. Nejpostiženější skupinou jsou ženy, děti v nejchudších a venkovských oblastech. www.thefreedomclimb.com Naše země je spíše tranzitní zemí, ale také jste slyšeli o případech na Slezsku, kdy někdo nabízel svezení a sladkosti dětem. Nezavírejme oči, před tímto problémem a začněme třeba s modlitbou. 

V čase konání konference další skupina 30 žen absolvuje pochod přes Alpy a finanční výtěžek z tohoto výstupu je věnován právě na pomoc postiženým. Už nyní více lidí z našeho týmu prožívá různé útoky, jako např. nehody nebo nemoci, proto vás chci prosit o přímluvy. Velice ráda bych našla 3lidičky ochotné modlit se za tým přímluvců, tým pochodujících a konkrétně i za mně každý den. 

Přikládám malou "tabulku" a pokud jsi ochoten(ochotná) se zavázat přimlouvat, napiš své jméno k některému dni a pošli mi zpět (Monika.Turonova@om.org). 

Sobota 18.7. - 

Neděle 19.7. - 

Pondělí 20.7. - 

Úterý 21.7. - 

Středa 22.7. - 

čtvrtek 23.7. - 

Pátek 24.7. - 

Sobota 25.7. - 

 

"Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi." Žalm 34,5

"Otevři ústa za ty, jimž hlas chybí a za práva všech bezmocných...zastaň se chudých a ubohých." Přísloví 31,8-9 

Už předem chci velmi poděkovat. Vím, že začal čas prázdnin ale také hodně práce pro služebníky na různých kempech. 

Přijměte tuto výzvu a očekávejte, že Bůh bude jednat. On je ten, který slyší, když k němu voláme. 

Monia 


11.6.2015

Právě došly další zprávy z Jižní Afriky. Dočtete se v nich jak se pracuje s drogově závislými ve slumech, jak jsou lidé otevření a toužící poznat Boží slovo, evangelium, jak chtějí budovat přátelské vztahy plné lásky a důvěry. Taky se dočtete, že jízda autem v Jihoafrické republice vypadá jako opravdová džungle. Otevřely se také nové možnosti kde biblicky vzdělávat, a to na středních školách.

To a více naleznete právě zde:)

Vzdejte díky Bohu:

- za otevřenost a touhu lidi poznávat Ježíše Krista

- za lidi, kteří odevzali svůj život Ježíši Kristu

- za mezinárodní řidičák, Boží vedení a ochranu ježděním autem

- nové možnosti biblického vzdělávání na středních školách

- za finanční podporu a modlitby

Přimlouvejte se a modtete:

- za ochranu na každý den Moni, jejího týmu a dětí

- za zdraví Moni a kolektivu

- za moudrost, vedení Duchem svatým, opravdovou lásku a nadšení do služby s drogově a jinak závislými

- mít odvahu a bez předsudků oslovovat neznámé lidi

- za ochranu při rozvozu dětí a potravinových balíků

- připravu na mládežnický tábor pro studenty ze středních škol

- Prayer konferenci v Praze a pochod žen přes Aply v červenci   bližší info

- prosím, nebuďme lhostejní a bojujme společně za ty, kteří se sami bránit nemohou


18.5.2015

Další várka fotek z AIDS Hope centra:)


4.5.2015

Dodány fotky se služby Moni v AIDS Hope cetru:) 


17.4.2015

Právě vyšel další newsletter 2/2015:)

     Popisuje život v AIDS Hope centru, o jaké děti Monia pečuje, kde vyučuje a jaký pro ně připravuje program.

Děkujme Bohu, že se tak úžasně stará o tyto opuštěné a zranitelné děti a také, že dal možnost, aby se děti scházeli na tomto místě, kde se cítí v bezpečí a jsou naplňovány radostí.

Modlete se za působení Ducha svatého v životech dětí, za uzdravení, za moudrost a Boží vedení pro náš tým. Přimlouvejte se také za vyučující i studenty na střední škole.


17.2.2015

První newsletter v r.2015 právě vyšel, můžete si ho prohldénout zde:) Můžete se v něm dočíst o službe mezi muslimy a také, že Monia zrádně ukončila trénink, přípravu na služlu v AIDSHOPE.

S potěším oznamuji, že pošta v JARu opět funguje!, takže o vaše dopisy se nemusíte strachovat, že nedojdou:) Nová adresa Moni v AIDSHOPE je:

Monia Turonova
OM - Aids Hope
Private Bag X03
Lynnwood Ridge
0040 Pretoria
South Africa 

 

 Moblitební náměty:

Chvalme Pána: za otevřené dveře i srdce v Laudium, na Boží vedení a ochranu během celého tréninku, za všechny modlitebníky a podporovatele doma, za nové přátelé...

Přimlouvejte se: za sny a vidění pro muslimy v našem okolí (jsou i v ČR), za jednotu a moudrost pro náš tým v Aidshope, odvážené srdce pro zvěstování evangelia, hladké zapojení se do všech nových úkolů, srdce plné lásky a trpělivosti pro místní děti.

 

17.2.2015 | Odkaz na tento článek (permalink) | Komentáře

Napište komentář

 1. (Opište text z obrázku do rámečku)