• 21.10. 21. neděle po Trojici svaté, bohoslužby v 10:30h, CZ, se zpovědí
  • 28.10. Památka reformace, bohoslužby v 10:30h, wspól.
  • 4.11. Památka zemřelých, bohoslužby v 8:30h, pol.
  • Program bohoslužeb

Kázání MP3

 datum  název kázání
 kazatel  jazyk  MP3
PDF
 27.6.2010   2 list Timoteovi 3:14-16  E.bocek  CZ  Zde  
 13.6.2010  list Efezským 2:17-22  E.Bocek  CZ  Zde  
 16.5.2010  list Efezským 3:14-21
 E.Bocek  CZ Zde  
 9.5.2010  list Filipským 2:5-11
 E.Bocek  CZ Zde  
 25.4.2010  1.list Janův 5:1-4
 E.Bocek  CZ Zde  
 18.4.2010  1. list Piotra 2:21-25
 E.Bocek  PL Zde  
 11.4.2010  1.list Petra 1:3-9  E.Bocek  CZ  Zde  
 4.4.2010  2. list Korintským 5:19-21  E.bocek  CZ  Zde  
 21.3.2010  list do Koryntian 11:23-26  E.Bocek  PL  Zde  
 14.3.2010  list Filipským 2:5-11  E.Bocek  CZ  Zde  
 21.2.2010  List do Hebrajchyków  E.Bocek  PL  Zde  
 14.2.2010  Ew. Łukasza  22:31-34  R.Raszka  PL  Zde  
 7.2.2010  list Korintským 13  E.Bocek  CZ  Zde  
 31.1.2010  list do Hebrajczyków 4:12-13  E.Bocek  PL  Zde  
 24.1.2010  2. list Koryntian 4:6-10  E.Bocek  PL  Zde  
 17.1.2010   list Římanům 8:31-39  S.Stebel  CZ  Zde  
 10.1.2010  list do Rzymian 12:1
 E.Bocek  PL  Zde  
 3.1.2010  Ev. Lukáše 2:40-52
 J.Chodura  CZ  Zde  
 1.1.2010  list do Jakuba 4, 13-17
 E.Bocek  PL  Zde  
 26.12.2009  list Židům 1:1-3  E.bocek  CZ  Zde  
 25.12.2009  list do Tytusa 3:4-7  E.Bocek  PL  Zde  
 24.12.2009  Ev.Jana 1:5  E.Bocek  CZ  Zde  
 13.12.2009  Izajáš 63:64  E.Bocek  CZ  Zde  
 29.11.2009  Římanům 13:8-14  E.Bocek  CZ  Zde  
 22.11.2009 Ew.Mateusza 25:1-13  E.Bocek  PL  Zde  
 08.11.2009 Ew. Łukasza 17:20-30  E.Bocek  PL  Zde  
 01.11.2009  Ev.Jana 5:24-29  E.Bocek  CZ  Zde  
 25.10.2009  list do Hebrajczyków 10:19  E.Bocek  PL  Zde  
18.10.2009 EVANGEL. Pozvání na veřejné čtení závěti Dr. Martin Piętak
 CZ  Zde  
18.10.2009 (Ev.Marka 2,1-12)  E.Bocek  CZ  Zde  
 27.9.2009 (Ew. Jana 11,2-43)  E.Bocek  PL  Zde  
 23.8.2009  (Žalm 131)  D.Biernot
 CZ  Zde  
 2.8.2009 (Ew. Mateusza 5, 13-16)  E.Bocek PL  Zde  
 26.7.2009  (Ev. Jana 6.1-15) J.Chodura  CZ  Zde  
 19.7.2009  (Ew. Mateusza 28:16-20)  E.Bocek  PL  Zde  
 12.7.2009   Je něco co se nemění? (List Židům 13,8)
 J.Kaleta  CZ  Zde  
21.6.2009  Podobenství o hostině (Luk 14:15-24)
 E. Bocek  PL  Zde  
14.6.2009   Jaký dům stavíš?
S.Kaczmarczyk CZ  Zde  
 7.6.2009   Radost ze společenství  J.Kaleta CZ    Zde
           
           
           
           
           
           

12.5.2009 | Odkaz na tento článek (permalink) | Komentáře