• 15.7. 7. neděle po Trojici svaté, bohoslužby v 8:30h, CZ
  • 22.7. 8. neděle po Trojici svaté, bohoslužby v 8:30h, PL
  • 29.7. 9. neděle po Trojici svaté, bohoslužby v 10:30h, CZ
  • Program bohoslužeb

Datová linie

1921 založení „hřbitovního presbyterstva“

29. 6. 1923 koupě pozemku na hřbitov

10. 9. 1923 posvěcení úhelného kamene

1. 6. 1924 posvěcení kostela

23.2. 1942 odvlečení zvonů Němci

24. 6. 1950 založení sboru

1951 část sborovníků se oddělila a vstoupila do sboru Církve bratrské

1. 4. 1951 nový zvon, nové varhany, nová střecha

1955 první konfirmace

1957 předělání pitevní místnosti v sakristii

1961 nová kazatelna

Od 2. 11.1969 stojí vedle kostela sborový dům. Podle komunisty vedené stavební komise nesměl být součástí kostela, a nesměl zahrnovat byt pro pastora.

1971 nové hodiny na věži

1987 nové elektrofonické varhany

1988 nové ozvučení kostal

1993 rozdělení sboru na SCEAV a LECAV

8. 10. 1995 první bohoslužby v kostele po rozdělení sboru

1996 oficiální vznik LECAV

1996 volba prvního pastora

1997 zavedení plynového topení

2000 nové hlavní schodiště do kostela chodníky kolem něj 

2002 zahájení přestavby sborového domu


9.5.2009 | Odkaz na tento článek (permalink) | Komentáře

50-lecie zboru w Gródku

Zanim powstał zbór w Nawsiu (r.1791), należeli gródeccy ewangelicy do zboru w Bystrzycy (zał. w r. 1782). Dopiero po 159-ciu latach, dnia 24. 6. 1950 r. założyli swój samodzielny zbór w Gródku. Pierwsze nabożeństwo odbyło się 6. sierpnia 1950 r. Prośbę o nowy zbór podpisało 428 dorosłych osób i 227 dzieci. Do końca roku 1950 zbór liczył już 850 dusz.

 Administratorami zboru byli: 

  od 24.6 1950 do 3. 1954 Ks. Karol Krzywoń

  3. 1954 - 1.11.1960 Ks. Jerzy Czyż  

  1. 11. 1960 - 31. 3. 1961 Ks. Sen. Józef Fukała

  31. 3. 1961 - 1. 10. 1977 Ks. Gustaw Szurman

  1. 10. 1977 - 1. 4. 1983 Ks. Sen. Leopold Pavlas

  1. 4. 1983 - 15. 7. 1986 Ks. Sen. Bogusław Kokotek

  15. 7. 1986 - 1. 11. 1987 Ks. Anna Bystrzycka

  1. 11. 1987 - 1. 11. 1993 Ks. Zuzanna Szpakowa

  1. 11. 1993 - Ks. Erich Bocek, instalowany dnia 2. 6. 1996 na pierwszego pastora zboru.

 

Kuratorami zboru byli:

  wrzesień 1950 - 1962 Nikodem Jerzy nr. 28

  grudzień 1962 - 1975 Czudek Jan nr. 156

  kwiecień 1975 - 1987 Fizek Paweł nr. 35

  marzec 1987 Turoń Jan nr. 343

Organiści:

  1. Jerzy Konderla z Bystrzycy

  2. Helena Wałachowa, którą od 1964 r. do 1993 r.

      zastępował jej brat Jan Turoń nr. 377

Dyrygenci:

1. Władysław Młynek z Gródku nr. 65, który prowadził próby młodzieżowego chóru kościelnego. Po odejściu do służby wojskowej od jesieni 1951 r. do końca r. 1951 prowadził chór p. Klus nr. 58, po nim od r. 1956 p. Czudek i od r. 1961 p. Ludwik Sztwiertnia z Bystrzycy. Trzeba dodać, że to był chór polskojęzyczny. Czeski zgromadzał się w Nawsiu. Przy okazji poświęcenia domu zborowego w r. 1968 powstał nowy, samodzielny, wspólny polsko-czeski chór. Od r. 1970 prowadził go p. Niedoba z Nawsia razem z p. Heleną Wałach. Od r. 1971 chór prowadzi do dzisiaj pani. H. Wałach.

 

Szkółka Niedzielna:

Ponieważ na początku zbór nie posiadał żadnych pomieszczeń oprócz kaplicy, szkółki niedzielnej nie było. W r. 1955 lekcje dla dzieci odbywały się tylko latem w kaplicy. Czeską prowadziła żona Ks. Sen. Pavlasa - p. Marta Pavlasowa z Nawsia. Polską prowadziła p. Kaletowa Anna nr. 140. W r. 1957 pomagała p. Pavlasowej p. Helena Sikorowa z Nawsia. 

W r. 1961 prowadził szkólkę p. Franciszek Carbol z Nydku. Obie szkółki polska i czeska odbywały się po nabożeństwach w kaplicy. (W kaplicy, ponieważ dopiero w latach sześćdziesiątych została była kaplica cmentrana przebudowana na dzisiejszy kościółek.)

Od r. 1964 odbywała się szkółka w czasie nabożeństwa. Od 7. 9. 1965 r. uczyła czeską szkółkę p. Zuzanna Czudkowa nr. 254, polską p. Zuzanna Turoń res. jej córka Helena Wałach. Od r. 1971 pomagały uczyć w czeskiej szkółce Ewa Czudek i Anna Niedoba nr. 225. 

Od r. 1983 była tylko polska szkółka, prowadzona przez Helenę Wałach. Dopiero w r. 1986 założyła czes. szkółkę Ks. Anna Bystrzycka, która również zaczęła prowadzić i polską grupkę. Dalszymi uczącymi byli lub są do dzisiaj: Ewa Fizkowa, Piotr Turoń, Denisa Pezdowa, Renáta Turoňowa, Zdeňka Turoňowa, Monika Turoniowa Monika Sikorowa, Daniela i Renata Ferencówny, Darina Sekerkowa i Alena Konderlowa.

 

Prezbiterzy:

Uroczyste ślubowanie pierwszego prezbiterstwa odbyło się w niedzielę dnia 29.10. 1950 r. 

Oto skład pierwszego prezbiterstwa:  

1. Jerzy Nikodem nr. 28 - kurator

2. Jan Młynek nr. 65 - zastępca

3. Adam Kluz nr. 2 - skarbnik

4. Adam Kluz nr. 148

5. Jan Heczko nr. 121 sekretarz prezbiterstwa

6. Ewa Wałach nr. 178 - zastępca skarbnika.

 Zanim zostało wybrane pierwsze prezbiterstwo, w nowo powstałym zborze działało tzw. prezbiterstwo cmentarne, w skład którego wchodzili: Jan Młynek nr. 100, Kluz Adam nr. 2, Kluz Adam nr. 109, Kluz Paweł nr. 37, Pilch Jan nr. 99, Szmek Jan nr. 40, Heczko Adam nr. 27, Młynek Jerzy nr. 39, Heczko Paweł nr. 77.

 

Konfirmanci:

Do r. 1955 byli grodeccy konfirmanci konfirmowani w Nawsiu. W r. 1951 liczba konfirmantów wynosiła 11 konf., w 1952 r. - 15 konf.

  1953 - 9 konf.

  1954 - 15 konf.

Pierwsza konfirmacja w Gródku odbyła się 12. 6. 1955 r. Konfirmowanych było wtedy 11 polskich konfirmantów. 9 czeskich konfirmantów było konfirmowanych w Nawsiu.

 

Sytuacja w zborze znaczne uległa poprawie po wybudowaniu domu zborowego, którego poświęcenie odbyło się 2. 11. 1969 r. W nim odbywają się szkółki, próby chóru i wiele dalszych zebrań. Dzięki Bogu, życie zborowe zmienia się, więc dzisiaj już okazuje się w wielu wypadkach dom zborowy za mały. Jeśli Pan da, ruszy przebudowa domu.

                                            E. J. Bocek


8.5.2009 | Odkaz na tento článek (permalink) | Komentáře