• 11.11. Návštěva sboru v Nieborech v 9:00h
 • 18.11. Den pokání, bohoslužby v 10:30h, pol., se zpovědí
 • 25.11. Neděle věčnosti, bohoslužby v 10:30h, čes.
 • Program bohoslužeb

Ořechové dobrodružství

     Zveme děti od 6-ti do 11-ti let na Ořechové dobrodružství aneb Noc na faře od soboty 10.11. 16:30h do neděle 11.11. 9:30h.

     Sebou si vemte spacák, karimatku, polštářek, oblečení na večerní procházku, 30kč a podepsaný lístek se souhlasem rodičů. Děti je nutno přihlásit ve formě SMS na tel.: 723793626. Pobrobnější info na pozvánce.

 

1.11.2018 | Odkaz na tento článek (permalink) | Komentáře

Newsletter 4

Milí přátelé,

zdravím vás všechny srdečně a posílám další zpravodaj z misijní práce mezi dětmi v Africe.

 

VZDÁVEJME DÍKY: 

 • za děti, které se účastnily programu v Zambii, které odevzdaly své životy Ježíši, a které se rozhodly být misionáři 
 • za Boží vedení a nové výzvy, které mi nová služba poskytuje 
 • za všechny finanční podporovatelé, kteří mi umožňují sloužit v Africe 


MODLEME SE ZA: 

 • připravovanou brožurku s nápady pro službu dětem, kterou mám na starosti 
 • plánování příštího roku, možných cest a školení v jiných afrických zemích, finanční prostředky
 • moudrost pro plánování a strategii dětského programu na Love Africa, který zprácovávám pro vedení OM Africa (nechceme být jen hlídači dětí)
 • národy, které neznají krista – YAO

 

Ať Vám Bůh žehná!

Monia

 

24.10.2018 | Odkaz na tento článek (permalink) | Komentáře

Nový newsletter 3-2018

Zdravím, milí přátelé,

a je tady nový zpravodaj z mé misijní služby v Africe.

 VZDÁVEJME DÍKY:  

 • za děti, které se rozhodly následovat Ježíše  
 • za děti, které slyšely evangelium, aby šly a zvěstovaly ho dál svým kamarádům  
 • za zvídavá mladá srdce na mládežovém táboře  
 • za Boží vedení při prvním školení učitelů v Africe  
 • za Boží ochranu na cestách, za vyslyšené modlitby, za přátelé doma...

 

Modlete se prosím, za národy, které neznají krista – FULANI:  

 • Fulani  je  částečně  kočovný  národ  žijící v saharské  oblasti  a  v západní  Africe. Tento národ tvoří muslimové, kteří se cítí zodpovědní  za  šíření  islámu  v západní Africe. Modleme se, aby uvěřili Pravdě a roznesli Evangelium kdekoliv na svých cestách.  
 • Modleme se také za překlad celé Bible do jejich jazyka.   
 • Modleme se, ať naše srdce jsou plná soucitu s lidmi, kteří neznají Krista. 


Buďte požehnaní!!!

Monia

13.9.2018 | Odkaz na tento článek (permalink) | Komentáře

Evangelický den 2018

Srdečně zveme na setkání evangelíků, který se letos koná v Bystřici 16.9.2018. Progam začne bohoslužbou v 10:00h a končit bude koncertem TGD. Podrobější info viz plakát

Vstupenku na koncert a na oběd je možno si zakoupit v zakristii před a po bohoslužbách.

U nás bohoslužby nebudou, všichni jste zvání do Bystřice:)

 

30.8.2018 | Odkaz na tento článek (permalink) | Komentáře

Modlitba za Hrádek

     Srdečně Vás zveme ke společným moblitbám za náš Hrádek 19.8.2018. Moblitby budou probíhat mimo jiné i v našem sboru a to v rámci bohoslužeb od 8:30h.

plakát

Usilujte o prospěch města, do nehož jsem vás vystěhoval,

a modlete se za ně k Hospodinu, neboť v jeho prospěchu je i váš prospěch.

Jeremjáš: 29,7

 

11.8.2018 | Odkaz na tento článek (permalink) | Komentáře