• 30.4. Bohoslužby v 8:30h/PL
  • 7.5. Bohoslužby v 10:30h/CZ, zkouška konfirmandů
  • 14.5. Bohoslužby v 10:30h/PL, se zpovědí, Konfirmace
  • 21.5. Bohoslužby v 8:30h/CZ
  • 21.5. Biblická hodina v 16:00h
  • Program bohoslužeb

Vítejte

Rok reformace

Bůh říká: "A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha."

Ezechiel 36,26

verš pro rok 2017

 

"Máme-li naději v Kristu jen pro tento život,

jsme nejúbožejší ze všech lidí!

Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch kdo zesnuli."

  1.Korintským 15,19-20

 


Na co se můžete těšit:

26.4. - Promítání evangelizace ProChist v rámci Biblické hodiny na faře od 17:30h

29.4.-1.5. -  Víkendový pobyt pro děti, bližší info:), hlaste se do 20.4.2017

7.5. - Zkouška konfirmandů během bohoslužeb v 10:30h, české

14.5. - Konfirmace, bohoslužby v 10:30h, polské, se zpovědí

21.5. - Biblická hodina v 16:00h

4.6. - Posvěcení varhan a Památka posvěcení kostela, bohoslužby společné s LECAV v 10:30h


Aktuální zprávy z misíjni služby Moni v Pretorii jsou zde:)další zprávy:)


Archiv ProChrist 2016,    archiv ProChrist 2013


Na fotografie sborových akcí se můžete podívat zde:

Instalace nových varhan 2016

Sborová vigilijka 2016

Mládežovo-dorostová vánoční večernice 2016

Mládežový pobyt na Pálavě 2016

Dorostový pobyt na Baletce 2016

Sborový zájezd 2016

Konfirmace 2016

Sborové smažení vaječiny 2016

Dětský tábor v Orlové 2016


 Odkazy na:

SCEAV OBEC HRÁDEK OM