• 19.8. 12. neděle po Trojici svaté, bohoslužby v 8:30h, společné
  • 26.8. 13. neděle po Trojici svaté, bohoslužby v 10:30h, PL
  • 2.9. Zahájení školního roku, bohoslužby v 10:30h, wspólne
  • Program bohoslužeb

Vítejte

Rok mládeže

"Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé."

Zjevení Janovo 21,6b

verš pro rok 2018

 

"Neboť, všichni lidé jako tráva a

všechna jejich krása jako květ trávy.

Uschne tráva, květ opadne,

ale slovo Hospodinovo zůstává na věky."

1. list Petrův 1,24

 


Na co se můžete těšit: 

17.-26.8. - Misijní výjezd na Ukrajinu

19.8. - Modlitba za Hrádek v rámci bohoslužeb od 8:30h

16.9. - Evangelický den v Bystřici od 10:00h


Aktuální zprávy z misíjni služby Moni v Pretorii jsou zde:)


Archiv X-Camp 2018  (přednášky, evangelizace, atd.)
 Odkazy na:

SCEAV OBEC HRÁDEK OM