• 26.11. Neděle věčnosti, bohoslužby v 10:30h/CZ
  • 3.12. 1. adventní neděle, bohoslužby v 8:30h/PL
  • 10.12. 2. adventní neděle, bohoslužby v 8:30h/CZ
  • Program bohoslužeb

Vítejte

Rok reformace

Bůh říká: "A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha."

Ezechiel 36,26

verš pro rok 2017

 

"Sola Scriptura, Sola Gratia,

Solus Christus, Sola Fide, Soli Deo Gloria".

 

"Jedině Písmo, jedině milostí,

jedině Kristus, jedině vírou a jedině Bohu sláva".

 


Na co se můžete těšit:

26.11. - Neděle večnosti, bohoslužby v 10:30h, české, Božím slovem poslouží pastor Jan Wacławek 

1.-3.12. - Dorostový pobyt

16.12. - Dorostová vigilijka

17.12. - Vigilijka pro děti

20.12. - Sborová vigilijka


Aktuální zprávy z misíjni služby Moni v Pretorii jsou zde:)další zprávy:)


Archiv X-Camp 2017  (přednášky, evangelizace, atd.)


Archiv PreTeba 2017,    archiv ProChrist 2013


Na fotografie sborových akcí se můžete podívat zde:

Sborový zájezd 2017

Tábor dětí v Orlové 2017

Víkendovka dětí v Tyře 2017

Instalace nových varhan 2016

Sborová vigilijka 2016

Mládežovo-dorostová vánoční večernice 2016 Odkazy na:

SCEAV OBEC HRÁDEK OM