• 15.7. 7. neděle po Trojici svaté, bohoslužby v 8:30h, CZ
  • 22.7. 8. neděle po Trojici svaté, bohoslužby v 8:30h, PL
  • 29.7. 9. neděle po Trojici svaté, bohoslužby v 10:30h, CZ
  • Program bohoslužeb

Vítejte

Rok mládeže

"Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé."

Zjevení Janovo 21,6b

verš pro rok 2018

 

"Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů,

celá země je plná jeho slávy."

Izajáš 6,3

 


Na co se můžete těšit: 

15.7.  - 7. neděle po Trojici svaté, bohoslužby v 8:30h, české

14.-21.7.  - Xcamp


Aktuální zprávy z misíjni služby Moni v Pretorii jsou zde:)


Archiv X-Camp 2017  (přednášky, evangelizace, atd.)


Archiv PreTeba 2017
 Odkazy na:

SCEAV OBEC HRÁDEK OM