• 3.3. Postní pátek, bohoslužby v 16:00h/PL
  • 5.3. Bohoslužby v 8:30h/PL, se zpovědí
  • 10.3. Světový den modliteb, bohoslužby v 16:00h/spol
  • 12.3. Bohoslužby v 10:30h/CZ
  • Program bohoslužeb

Vítejte

Rok reformace

Bůh říká: "A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha."

Ezechiel 36,26

verš pro rok 2017

 

"Jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali. Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce a usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojení poutem pokoje.

Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni, jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve všech."

Efezkým 4,1-6

 


Na co se můžete těšit:

3.3.-7.4. - Postní pátky v 16:00h

3.-5.3. - Dorostová víkendovka na Baletce

3.3. - 1. postní pátek, bohoslužby v 16:00h, polské

10.3. - Světový den modliteb v rámci 2. postního pátku v 16:00h

19.3. - Sborové shromáždění po bohoslužbách

19.3. - Biblická hodina v 16:00h

26.-30.4. - Evangelizace ProChrist 2017


Aktuální zprávy z misíjni služby Moni v Pretorii jsou zde:)další zprávy:)


Archiv ProChrist 2016,    archiv ProChrist 2013


Na fotografie sborových akcí se můžete podívat zde:

Sborový zájezd 2016

Konfirmace 2016

Sborové smažení vaječiny 2016

Dětský tábor v Orlové 2016

Dětská víkendovka na Kyčeře 2016

Víkendovka mládeže v Dolní Bečvě 2016


 Odkazy na:

SCEAV OBEC HRÁDEK OM