Vítejte

Do nového roku 2018 vám přejeme hodně Božího požehnání,

lásky, odpuštění, radosti a pokoje.

 


 

Rok mládeže

"Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé."

Zjevení Janovo 21,6b

verš pro rok 2018

 

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo;

nad těmi kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.

Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn,

na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno:

"Divuplný rádce, Božský bohatýr,

Otec věčnosti, Vládce pokoje."

Izajáš 9,1.5

 


Na co se můžete těšit: 

6.-12.1.2018 - Alianční týden modliteb

14.1. - 2. neděle po Zjevení, bohoslužby v 8:30h, české, Božím slovem poslouží pastor Jasio Fojcik, v rámci bohoslužeb zpověď

20.1. - Konference pro muže, přihlášky a pobrobnější info


Aktuální zprávy z misíjni služby Moni v Pretorii jsou zde:)další zprávy:)


Archiv X-Camp 2017  (přednášky, evangelizace, atd.)


Archiv PreTeba 2017,    archiv ProChrist 2013


Na fotografie sborových akcí se můžete podívat zde:

Noc na faře 2017

Varhanní koncert 2017

Sborový zájezd 2017

Tábor dětí v Orlové 2017

Víkendovka dětí v Tyře 2017
 Odkazy na:

SCEAV OBEC HRÁDEK OM